Back to All Events

Chương trình "Làm chứng & Cảm Tạ"

Chương trình "Làm chứng & Cảm Tạ" của hai Ban Nam giới và Phụ nữ, tại nhà thờ. 

Later Event: November 18
Đêm Tạ Ơn