Liên Lạc 

Nếu bạn muốn biết thêm thông tin về nhà thờ hoặc sự kiện sắp tới của chúng tôi hoặc nếu bạn chỉ muốn tâm sự với ai đó, hãy gọi cho chúng tôi hoặc điền vào mẫu đơn này và chúng tôi sẽ liên hệ lại với bạn sớm nhất có thể.

Tên *
Tên

Hội Thánh Tin Lành Việt Nam San Jose 1 

102 South 21st Street
San Jose, CA, 95116

(408) 998-1361