Back to All Events

Lễ Hội Thu Hoạch cho các em thiếu Nhi & Nhi Đồng

Hãy tham gia đêm thu hoạch vui với chúng tôi. Chúng tôi có tổ chức nhiều trò chơi cho con em của quí vị.

Earlier Event: October 29
Sinh Hoat Thanh Thiêu Niên