TRẢI NGHIỆM TIN LÀNH

 

Trang bị và huy động mỗi tín hữu là một chứng nhân 

Để các thánh đồ được trọn vẹn về công việc của chức dịch và sự gây dựng thân thể Đấng Christ, cho đến chừng chúng ta thảy đều hiệp một trong đức tin và trong sự hiểu biết Con Đức Chúa Trời, mà nên bậc thành nhân, được tầm thước vóc giạc trọn vẹn của Đấng Christ
— Ê-phê-sô 4:12-13
 
 

Đến dự với chúng tôi

vào lúc 10:00 & 11:00 sáng Chúa Nhật

 
 

Lễ Nhà Thờ

Tại Hội Thánh Tin Lành Việt Nam San Jose I, chúng tôi tin rằng Đại Mạng Lệnh bắt đầu bằng việc thánh hoá tâm hồn nhờ sức mạnh của Thánh Linh, sự cầu nguyện và học kinh thánh (niềm tin của chúng tôi). Đó là lý do chúng tôi nhóm họp mỗi tuần vào lúc 10 giờ sáng với chương trình thờ phượng bằng tiếng Anh và lúc 11 giờ sáng với chương trình thờ phượng bằng tiếng Việt.

Nếu bạn mới biết đến Hội Thánh Tin Lành Việt Nam San Jose I, chúng tôi trân trọng kính mời bạn đến tham dự cùng chúng tôi trong chương trình thờ phượng ngày Chúa Nhật.

Địa Điểm và Chỗ Đậu Xe

Nhà thờ nằm ở 102 South 21st Street, San Jose (bản đồ). Có bãi đậu xe trong khuôn viên nhà thờ cũng như trên đường xung quanh.

 
color1.jpg