33951306631_00aa2bdf21_k.jpg

Mục sư Nguyễn Hữu Cường

Ông là con trai của cố Mục sư Nguyễn Hữu Tươi & cháu của Mục sư Nguyễn Hữu Cương. Ông là người con thứ năm trong gia đình có 7 anh chị em.

Ra trường Kinh Thánh Nyack College thuộc tổng Hội Phước Âm Liên Hiệp năm 1992. Bắt đầu hầu việc năm 1992 sau khi tốt nghiệp trường Kinh Thánh.

Trước nay ông Quản nhiệm Hội Thánh Lancaster, Pennsylvania và Hội Thánh Union, New Jersey. (May-1992 to September-2016)

Lập gia đình năm 1994
Ông có 1 vợ và 4 con gồm có 2 trai 2 gái.

o Vợ tên là Tường-Vi
o Con gái – Thùy-Vi & Thùy Ân
o Con trai – Giê-rê-mi & Nê-hê-mi