Back to All Events

Hội Đồng Truyền giáo


Hội Đồng Truyền giáo, diễn giả Mục sư Giáo sĩ Đặng Chính vào Tối Friday 3/16/2018 lúc 7:30pm, thứ Bảy 3/17/2018 lúc 7:00pm và Chúa nhật 3/18/2018 lúc 11am.